Current character set: utf8
Lozev Bee Products

10 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
105.00 лв. без ДДС
LR2101Lozev Bee Products

10 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
100.00 лв. без ДДС
LR2201Lozev Bee Products

12 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
110.00 лв. без ДДС
LR2301Lozev Bee Products

12 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
105.00 лв. без ДДС
LR2401Lozev Bee Products

8 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
104.00 лв. без ДДС
LR2501Lozev Bee Products

8 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
99.00 лв. без ДДС
LR2601Lozev Bee Products

Дъно
26.00 лв. без ДДС
LR2202Lozev Bee Products

Дъно с прашецоуловител
32.00 лв. без ДДС
LR2102Lozev Bee Products

Капак
20.00 лв. без ДДС
LR2203Lozev Bee Products

Корпус
22.00 лв. без ДДС
LR2204Lozev Bee Products

Вентилационен капак
7.00 лв. без ДДС
LR2206Lozev Bee Products

Изолация на капака на кошера
4.00 лв. без ДДС
LR2207