Lozev

Ние се занимаваме с производството на пчелни кошери и рамки за кошери от 2013 година.
Фирмата разполага със собствена материално-техническа база, която се намира в град Враца, България.
Мисията на фирма Лозевс Бии Продуктс е да подпомага своите клиенти, като създава продукти, отговарящи на всички нормативни изисквания и качествени показатели.
Фирмата работи с големите български пчеларски центрове, търговци на едро и земеделски производители.

Lozev.