Current character set: utf8
Lozev Bee Products

10 рамков Дадан-Блат с прашецоуловител
97.00 лв. без ДДС
DB1101Lozev Bee Products

10 рамков Дадан-Блат без прашецоуловител
92.00 лв. без ДДС
DB1201Lozev Bee Products

12 рамков Дадан-Блат с прашецоуловител
100.00 лв. без ДДС
DB1301Lozev Bee Products

12 рамков Дадан-Блат без прашецоуловител
95.00 лв. без ДДС
DB1401Lozev Bee Products

8 рамков Дадан-Блат с прашецоуловител
96.00 лв. без ДДС
DB1501Lozev Bee Products

8 рамков Дадан-Блат без прашецоуловител
91.00 лв. без ДДС
DB1601Lozev Bee Products

Дъно
26.00 лв. без ДДС
DB1202Lozev Bee Products

Дъно с прашецоуловител
32.00 лв. без ДДС
DB1102Lozev Bee Products

Капак
20.00 лв. без ДДС
DB1203Lozev Bee Products

Магазин
20.00 лв. без ДДС
DB1204Lozev Bee Products

Плодник
26.00 лв. без ДДС
DB1205Lozev Bee Products

Вентилационен капак
7.00 лв. без ДДС
DB1206Lozev Bee Products

Изолация на капака на кошера
4.00 лв. без ДДС
DB1207Lozev Bee Products

10 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
105.00 лв. без ДДС
LR2101Lozev Bee Products

10 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
100.00 лв. без ДДС
LR2201Lozev Bee Products

12 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
110.00 лв. без ДДС
LR2301Lozev Bee Products

12 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
105.00 лв. без ДДС
LR2401Lozev Bee Products

8 рамков Лангстрот-Рут с прашецоуловител
104.00 лв. без ДДС
LR2501Lozev Bee Products

8 рамков Лангстрот-Рут без прашецоуловител
99.00 лв. без ДДС
LR2601Lozev Bee Products

Дъно
26.00 лв. без ДДС
LR2202Lozev Bee Products

Дъно с прашецоуловител
32.00 лв. без ДДС
LR2102Lozev Bee Products

Капак
20.00 лв. без ДДС
LR2203Lozev Bee Products

Корпус
22.00 лв. без ДДС
LR2204Lozev Bee Products

Вентилационен капак
7.00 лв. без ДДС
LR2206Lozev Bee Products

Изолация на капака на кошера
4.00 лв. без ДДС
LR2207Lozev Bee Products

Рамка за Дадан-Блат магазинни /15см/ права
0.90 лв. без ДДС
FDB1301Lozev Bee Products

Рамка за Дадан-Блат плодникови /29см/ права
0.92 лв. без ДДС
FDB1303Lozev Bee Products

Рамка за Дадан-Блат магазинна /15см/ с уширение
0.95 лв. без ДДС
FDB1302Lozev Bee Products

Рамка за Дадан-Блат плодникова /29см/ с уширение
0.95 лв. без ДДС
FDB1304Lozev Bee Products

Кропусна рамка за Лангстрот-Рут кошер /22см/ права
0.90 лв. без ДДС
FLR2301Lozev Bee Products

Кропусна рамка за Лангстрот-Рут кошер /22см/ с уширение
0.95 лв. без ДДС
FLR2302